Eget avlopp

Om du har en egen brunn är det viktigt att du skyddar dricksvattnet från virus, bakterier och kemikalier. Det är en av anledningarna till varför det är så viktigt att du sköter ditt avlopp på ett bra sätt.

Om du har ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet är det ditt ansvar att ta hand om det. Det är viktigt att du sköter avloppet på rätt sätt, så att dricksvattnet hålls fritt från föroreningar. Dessutom kan näringsämnen som läcker ut från ett dåligt skött avlopp tränga sig ut i bäckar, åar och sjöar som finns i närheten. Det kallas för övergödning. Övergödning leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.