Vänorter och projekt

Att ha utbyte med andra länder vidgar våra vyer och ger nya erfarenheter.

Det är mycket vanligt med internationella samarbeten i svenska kommuner, och utbytet kan ske på många olika sätt och i olika omfattning. Ett mål är att samarbetena ska ske så brett som möjligt och involvera både politiker, personal i kommunen, ungdomar, företagare och andra kommuninvånare.

Peja (Kosovo)

Samarbetet med Peja kommun i Kosovo handlar bland annat om avfallshantering och renat avloppsvatten. Ett annat mål med projektet är samarbete kring medborgardemokrati.

Projekten med Peja finansieras till hundra procent av pengar från SIDA.

Tidigare vänorter

Karasburg (Namibia) – avslutat

Projektet med staden Karasburg i Namibia pågick 2009-2015 och ledde bland annat till att Hörby har en ungdomsstyrelse, precis som i Karasburg. Karasburgs ungdomsstyrelse är mycket aktiv och arbetar bland annat med att underlätta för ungdomar och att bekämpa droger.

Projekten med Karasburg finansierades till hundra procent av pengar från SIDA.

Pyrzyce (Polen) – vilande

Sedan 1992 har Hörby ett vänortssamarbete med Pyrzyce kommun i norra Polen, speciellt inriktat mot ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.