Innovativ och hållbar tillväxt för företag

Det finns en uppsjö av olika sorters stöd som företag kan söka från till exempel Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Region Skåne. Nu har Hörby kommun fått pengar till en förstudie från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Syftet med projektet är att undersöka vilka behov små och medelstora företag i Hörby har av externt stöd för att kunna växa och utvecklas på ett innovativt och hållbart sätt. Med hållbart menar man ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Projektet har som mål att intervjua 60 företag inom bygg-, tillverknings och tjänstesektorn. Resultatet ska sedan användas i kommunens företagsfrämjande arbete så att fler företag tar del av det stöd som finns att söka och i förlängningen blir vassare på att systematiskt arbeta med innovation och hållbarhet.

Förstudien leds av utvecklingsstrateg Eva Linnér som kommer att arbeta tätt tillsammans med två konsulter, Pär Lindquist och Kristina Westermark, från WSP. I projektet finns även en styrgrupp bestående av kommundirektör, näringslivschef samt Johan Löfquist och Susanne Hellman Holmström från näringslivsrådet. För att intervjufrågor och urval av företag ska vara relevanta finns en referensgrupp med företagare från Hörby. I denna sitter Göran Sjöberg, Hörby bruk, Daniel Schönström, S-schakt, Olof Friberg, Solåkra gård,  Sisell Eliasson, Häggenäs sjukhem och Eva Hellman Persson, Hörby Industri fastighets AB.

Läs slutrapporten från projektet nedan.

Blå flagga med cirkel av gula stjärnor. Text medfinansieras av Europeiska unionen

Fick du hjälp av informationen på sidan?