Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Vi ingår som projektpartner i följande projekt med EU-finansiering: Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel Projektperiod: 1 januari 2023 – 21 december 2025

Varför behövs projektet?

Det finns en enorm outnyttjad potential till ökad hållbarhet i vårt nuvarande livsmedelsystem – linjära flöden där värdefulla resurser och synergier idag går förlorade kan i stället modifieras och recirkuleras. Det behövs nytänkande och samarbete över traditionella aktörsgränser för att livsmedelsnäringen ska ligga i framkant.

Hur jobbar vi tillsammans?

Genom att öka kunskapen, stärka kapaciteten och forma nya samarbeten mellan aktörer och näringsliv i Skåne stöttar nedanstående projektpartners omställningen till ett mer cirkulärt hållbart livsmedelssystem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?