Vandring- och cykelledsutveckling

Vandring- och cykelledsutveckling

Hörby kommun är en av tre kommuner som nu gör en särskild insats för besöksnäringen.

Under 2019 inventerades vandrings,- vatten-, cykel-, och ridleder i Eslöv, Höör och Hörbys kommuner som ett första steg att vidareutveckla MittSkåne som en destination med fokus på natur- och friluftsliv. Nu fortsätter vi resan och skärper fokus ytterligare. I kommande Leaderprojekt fokuserar vi på att utveckla vandrings- och cykelturismen.

Projektet kommer ta tillvara på den kunskap och de nätverk som byggts upp under förstudien, gynna företagare och föreningar på landsbygden vilka ställer sig positiva till en samlad satsning på ledturism med fokus på vandring och cykling.

Cykel- och vandringsdestination med hälsa i fokus

Syftet med projektet är att utveckla noder för att stärka destinationens attraktivitet som vandrings- och cykeldestination. Ytterligare ett syfte är att skapa förutsättningar för förbättrad folkhälsa för boende i området.

Målet med projektet är att ta fram turförslag för att skapa ett utbud av kvalitetssäkrade vandrings-och cykelvägar för olika typer av besökare. Detta för att öppna upp nya marknader för näringsidkare i anslutning till turerna.

Projektperiod: oktober 2020 – juli 2022

Ledareåprojekt - logotyper

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.