Våldsbejakande extremism

Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Gemensamt för dem är hatet och våldet.

De tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige är för närvarande den våldsbejakande islamistiska miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.

Gemensamt för extremistmiljöerna är att de vill förändra samhället och göra det bättre för dem som de anser ska ingå i den gemenskap som aktörerna konstruerar. De menar att det inte går att förändra samhället genom det demokratiska systemet. Enligt dem krävs andra mer direkta och radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna.

Ensamagerande gärningspersoner

Under de senaste åren har antalet fall av terrorattentat och våldshandlingar som genomförts av ensamagerande gärningspersoner med ideologiska motiv ökat i västvärlden.

En ensamagerande gärningsperson kan motiveras av en politisk eller religiös våldsbejakande extremistisk ideologi. Men gärningspersonen kan också ha personliga skäl till sitt agerande, till exempel en verklig eller uppfattad kränkning.

Läs mer på Säkerhetspolisens webbplats

Orostelefon till hjälp

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Den finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. De som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till dem om du bara vill prata med någon om din oro.

Samtalen är gratis och du som ringer får vara anonym. Du erbjuds även stöd på andra språk. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ringa, så får du veta mer. Du kan också skicka e-post till orostelefonen@rb.se – tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

Telefonnummer: 020-100 200 
Öppettider helgfria måndagar 12.00-18:00 och torsdagar 9:00-13:00.

Läs mer om Orostelefonen på Rädda Barnens hemsida: Orostelefonen om radikalisering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?