Råd och stöd psykisk ohälsa

Alla kan någon gång behöva vägledning eller stöttning för att saker i livet är svåra att hantera eller för att det egna måendet inte är bra av olika orsaker.

Om du har problem eller bekymmer och är över 18 år så kan samtal med någon utanför familjen kännas bra. Det kan handla om din familjesituation, att du har svårt att hantera känslor, att du har blivit slagen/hotad, att du själv är våldsam, om ditt mående, missbruk/beroende, din boendesituation, arbete/ sysselsättning eller din ekonomi.

Fria samtal

Hos oss kan du få upp till fem fria samtal där en av oss lyssnar och stöttar dig. Du kan själv ringa någon av oss direkt då inga beslut behövs för att du ska få komma stödet. Inga journaler skrivs av oss efter kontakten med dig heller. Kommer vi tillsammans fram till att du behöver stöttning under en längre period hjälper vi dig med vad som behövs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?