Vad innebär det att gifta sig?

Att gifta sig är att lova varandra att visa varandra trohet och hänsyn, och att man ska dela på sysslor och kostnader. För vissa är det en dröm att få gifta sig och ha en fest. Andra gör det för att det är mer praktiskt eller för att det känns tryggare.

I Sverige kan ni gifta er antingen borgerligt eller religiöst. Oavsett vilket val ni väljer gäller samma lagar, rättigheter och skyldigheter.

Att gifta sig borgerligt

En borgerlig vigsel förrättas av en vigselförrättare som har utsetts av länsstyrelsen. I Hörby kommun finns flera personer som är utsedda som vigselförrättare. Kontakta vigselförrättaren för att komma överens om dag, tid och plats. Du hittar vigselförrättarnas namn och telefonnummer på den här sidan: Vigselförrättare.

Plats

Ni kan välja att gifta er i kommunens vigselrum. Ni kan också välja att gifta er på en helt annan plats som ni  själva  väljer ut. Då kan det tillkomma en körersättning för vigselförrättaren. Vid vigseln måste två vittnen som är över 18 år vara med. Det kan vara vänner, familjemedlemmar eller någon annan som ni väljer själv. Det är kostnadsfritt att gifta sig borgerligt i Hörby, men körersättning kan tillkomma.

Vigselbevis

Direkt efter vigseln får ni ett undertecknat vigselbevis. Det har inget juridiskt värde, men är ett minne av dagen.

Att gifta sig religiöst

Ni kan också välja att gifta er inom ett trossamfund. Då är det en präst, imam, rabbin eller annan med motsvarande roll som är vigselförrättare. Ta kontakt med din kyrka, moské, synagoga eller motsvarande för mer information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?