Fastighetsregister

I Fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden. I registret finns också samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Informationen är uppdelad i tre delar.

  • Allmän del: Innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.
  • Taxeringsdel: Här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader. Skatteverket ansvarar för och uppdaterar uppgifterna i taxeringsdelen.
  • Inskrivningsdel: Innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter. Lantmäteriet, som är en statlig inskrivningsmyndighet, ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.