Väntjänst

Väntjänst finns till för alla som vill ha social gemenskap och känna att de är en del av ett sammanhang. Här ses vi och umgås, stickar och får motion tillsammans.

Vardagsrummet har öppet onsdagar mellan 9.00-14.00. Besökare kan komma förbi för en fika eller boka in sig på lunchen 11.30. Då finns även möjlighet att hjälpa till och göra maten. Anmälan krävs till lunchen, se kontaktuppgifter här på sidan.

Vardagsrummet arbetar med ofrivillig ensamhet för äldre, 65 plus. Vill du ha mer information kring aktiviteter; se kontaktuppgifter eller följ Hörbys vardagsrums Facebooksida.

Telefonvän

Vardagsrummet erbjuder dig som önskar telefonvän. Ring till Ingela Kristensson en första gång och därefter kommer hon att följa dina önskemål.

Promenadgrupp

Kommunen erbjuder promenadträff på Karnas backe för bättre kontaktnät och fysisk hälsa.
Tid: Varje måndag 10.00 till cirka 11.30
Se kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Afasi Café

Tid: Varje måndag 10.00–12.00
Plats: Mötesplats vardagsrum – Nya torget (Nygatan 32)
Afasifyren är en dagverksamhet för personer med afasi och deras anhöriga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?