Energi, klimat och uppvärmning

Skånes energianvändning, användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser har minskat under perioden 1990 till 2010. Utsläppen av växthusgaser är 21 procent lägre år 2010 jämfört med 1990. Användningen av fossila bränslen har minskat med 17 procent under perioden. Allt detta beror främst på hushållens minskade oljeanvändning, genom att oljepannor bytts ut mot fjärrvärme och elvärme.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Hörby kommun vara fossilfritt 2020. Det betyder att ingen uppvärmning eller el och inga transporter ska ske med fossila bränslen som till exempel olja eller kol.

Mer information om 100 % fosilbränslefritt Skåne 2020

Spara energi med Energi- och klimatrådgivningen

Hörby kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energirådgivning i samarbete med Höör och Sjöbo. Genom energi- och klimatrådgivningen får du svar på frågor om el, uppvärmning och annan energianvändning. Du kan också få tips på hur du bidrar till minskad miljöpåverkan.