100 % fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är en satsning som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Att ansluta sig till 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet.

Genom att Hörby kommun ansluter till uppropet åtar kommunen sig att arbeta aktivt för:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna organisationen äger eller hyr.

  • Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster

  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att kommunen inte använder fossil el i den egna verksamheten och köper miljömärkt el av någon sort

Detta gäller både kommunen som organisation eller indirekt genom de företag som kommunen eventuellt köper tjänsten av.

Mer information om utmaningen 100 % fossilbränslefri 2020 kan du läsa på Klimatsamverkan Skånes hemsida.