Boende

Vuxna personer med funktionsnedsättningar, som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till bostad med särskild service.

Dessa särskilda boenden kallas för gruppbostäder och i Hörby kommun har vi för närvarande fem sådana boenden.

Hur skiljer sig ett särskilt boende mot att bo hemma?

Precis som när du bor i en vanlig lägenhet i Hörby så har du ett hyreskontrakt på lägenheten. I anslutning till din lägenhet finns gemensamma lokaler för möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter. Här finns även personal dygnet runt.

Lägenheterna varierar i storlek men oavsett storlek så ingår alltid säng och madrass. Därefter möbleras lägenheten med egna möbler.

Hur ansöker man?

Du själv eller din rättslige företrädare ansöker om särskilt boende hos en LSS- handläggare på socialförvaltningens mottagningsenhet. Ansökan ska helst vara skriftlig och på särskild blankett. Din ansökan kan också ställas muntligt till handläggaren.

Innan du kan beviljas ett särskilt boende utreds ditt behov av stöd och hjälp. Vid bedömningen beaktas alltid möjligheterna att tillgodose ditt omsorgs- och vårdbehov i nuvarande boende. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan.

Om du beviljas ett särskilt boende får du ett erbjudande om lägenhet så snart som möjligt. Socialförvaltningen är skyldig att erbjuda en lägenhet inom tre månader.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00