Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan göra det svårt för dig att ta hand om dig själv i det vardagliga livet. Det kan också bli svårt att umgås med andra och att arbeta eller ha fritidsaktiviteter.

I Hörby kommun finns stöd och olika verksamheter för att du ska få en enklare vardag. Du kan få hjälp med bland annat sysselsättning, boende och kontaktperson. Du kan också få hjälp med att sköta vardagssysslor och boendestöd.

Råd och stöd utan ansökan

Du kan få hjälp med råd och stöd via öppenvården innan, under och efter utredningstiden. Läs mer här: Råd och stöd psykisk ohälsa

Fick du hjälp av informationen på sidan?