Vilket stöd kan du få?

Här kan du läsa om vilket stöd du som har en funktionsnedsättning kan få i Hörby kommun.

  • Om du har mycket svåra funktionsnedsättningar och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till att få hjälp av en personlig assistent.
  • Ledsagarservice finns för att du ska kunna komma ut och träffa andra människor. Med ledsagaren kan du bland annat besöka vänner, promenera eller delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.
  • Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med.
  • Avlösarservice i hemmet innebär att dina anhöriga kan få hjälp med avlastning.
  • Med korttidsvistelse utanför hemmet kan du få miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får lite avlastning. Korttidsvistelse kan ges i stödfamilj, på korttidsenheten eller som en lägervistelse.
  • Korttidstillsyn (fritids) för skolbarn över 12 år. Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om tillsyn i samband med skoldagen och under loven. Du kan ansöka tidigast inför höstterminen året när ditt barn fyller 12 år.

Familjehem, bostad med särskild service och daglig verksamhet

  • Om du har ett barn eller ungdom med ett omfattande omvårdnadsbehov kan boende i familjehem eller bostad med särskild service vara ett alternativ.
  • När du är vuxen och vill flytta till egen bostad, men behöver mycket hjälp av personal, kan du ha rätt till bostad med särskild service. Det kan också vara aktuellt om du har en egen bostad och får behov av hjälp och stöd från personal.
  • Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när människor vanligtvis gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen gäller för personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism. Och den gäller även för personer med omfattande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder, orsakade av en hjärnskada de fått som vuxna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?