Vilket stöd finns att få?

Här kan du läsa om vilket stöd du som har en funktionsnedsättning kan få i Hörby kommun.

Personlig assistans

Om du har mycket svåra funktionsnedsättningar och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till att få hjälp av en personlig assistent.

Ledsagarservice

Den här insatsen finns för att du ska kunna komma ut och träffa andra människor. Med ledsagaren kan du bland annat besöka vänner, promenera eller delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med.

Avlösarservice i hemmet

Den här insatsen innebär att dina anhöriga kan få hjälp med avlastning.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Med den här insatsen kan du få miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får lite avlastning. Korttidsvistelse kan ges i stödfamilj, på korttidsenheten eller som en lägervistelse.

Korttidstillsyn (fritids) för skolbarn över 12 år

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om tillsyn i samband med skoldagen och under loven. Du kan ansöka tidigast inför höstterminen året när ditt barn fyller 12 år.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Om du har ett barn med ett omfattande omvårdnadsbehov kan den här insatsen vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

När du vill flytta till egen bostad och behöver mycket hjälp av personal, kan du ha rätt till bostad med särskild service. Det kan också vara aktuellt om du har en egen bostad och får behov av hjälp och stöd från personal.

Daglig verksamhet

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när människor vanligtvis gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen gäller för

  • personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism
  • personer med omfattande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder, orsakade av en hjärnskada de fått som vuxna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.