LSS och SFB, stöd och service

Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, finns till för att du som lever med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, med fritidssysselsättningar, en smidig vardag och livskvalitet.

Allt stöd enligt LSS prövas av kommunens handläggare, och för att få del av insatserna måste du tillhöra de tre grupper som har rätt till insatserna enligt lagen. Här kan du läsa mer om stöd genom SoL och LSS.

Du gör ansökan om stöd enligt LSS med den här blanketten: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS.

Fick du hjälp av informationen på sidan?