Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd av en person som följer med dig för att du ska kunna ta dig vara med i fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter.

Ledsagaren följer med dig som har en funktionsnedsättning på aktiviteter hemifrån några timmar varje månad. Du kommer överens med din ledsagare om var och när ni ska träffas och vad ni ska göra. När ni bestämmer utgår ni ifrån vad du vill och behöver ha hjälp med.

Omvårdnad ingår inte i ledsagarservicen, men ledsagaren kan hjälpa dig med saker som händer under ledsagningen och som inte kan vänta. Servicen äger rum i närområdet, och längre resor ingår inte.

Vem kan få ledsagarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få ledsagarservice.

Hur får jag ledsagarservice?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om ledsagarservice hos en LSS-handläggare på kommunen. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Handläggaren utreder om du har rätt att få en ledsagarservice. För att kunna göra det behöver handläggaren träffa dig för att prata om vad du behöver för stöd. Du kan också lämna in ett intyg från exempelvis en läkare eller en psykolog.

Du får ett skriftligt beslut. Om dina behov ändras så att du behöver mer eller mindre hjälp måste du berätta det för handläggaren. Då prövas ditt beslut om ledsagarservice igen.

Om du får avslag på din ansökan och inte får någon ledsagarservice kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha ledsagarservice, men du betalar själv för mat, inträden och andra utgifter i samband med aktiviteterna. Ledsagaren får ersättning för sina utgifter av kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?