Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse finns till för att du som har en funktionsnedsättning ska få miljöombyte, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få korttidsvistelse.

Hur får jag korttidsvistelse?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare på kommunen. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Handläggaren utreder om du har rätt att få korttidsvistelse. Du får ett skriftligt beslut. Om du får avslag på din ansökan och inte får rätt till korttidsvistelse kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?