Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse finns till för att du som har en funktionsnedsättning ska få miljöombyte, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få korttidsvistelse.

Hur får jag korttidsvistelse?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare på kommunen. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Handläggaren utreder om du har rätt att få korttidsvistelse.

Du får ett skriftligt beslut. Om du får avslag på din ansökan och inte får rätt till korttidsvistelse kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.