Personlig assistans

Personlig assistans finns till för dig som behöver hjälp med dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas att äta, sköta din hygien, klä på dig och kommunicera med andra.

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få personlig assistans.

Hur får jag personlig assistans?

Du gör ansökan hos kommunens LSS-handläggare. När du har ansökt görs en utredning för att komma fram till hur mycket hjälp du behöver, och hur många timmar i veckan du ska få hjälp.

Du som beviljas personlig assistans har rätt att själv bestämma hur, när och av vem eller vilka personer du ska få stöd. Du väljer också själv vem som ska vara assistanssamordnare. Det kan vara kommunen, ett assistansbolag, ett kooperativ eller ett annat företag. Du kan också vara arbetsgivare själv. Om du behöver mer än 20 timmars stöd per vecka för grundläggande behov ska du i stället skicka ansökan till Försäkringskassan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?