Daglig verksamhet

Daglig verksamhet finns till för dig som har en funktionsnedsättning. Här får du en intressant och meningsfull sysselsättning.

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få stöd av daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

Det finns ingenting som hindrar att en person som avbrutit sitt deltagande i en daglig verksamhet, för att prova ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera, kan få daglig verksamhet igen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?