Samhällsintegrerande verksamhet

Samhällsintegrerande verksamhet

Inom daglig verksamhet finns det möjlighet att få en praktikplats hos ett företag, en förening eller inom en kommunal verksamhet.

Praktikplatsen kan vara på deltid eller heltid, helt utifrån vad du orkar.

Om du är intresserad och kan, planerar vi tillsammans med arbetsgivaren för att du ska få en varaktig praktikplats. Det innebär att du behöver klara av att arbeta självständigt och kunna samarbeta med personalen i verksamheten där du har praktik.

I Hörby hjälper arbetskonsulenten till med utformning och uppföljning. Arbetskonsulenten gör också uppföljningar och besök löpande för att se hur du har det.

Målet för samhällsintegrerad daglig verksamhet är

  • att hitta uppgifter och arbetsplatser som är lämpliga utifrån din förmåga och dina behov
  • att erbjuda meningsfulla sysselsättningar som stärker dig och gör dig mer självständig
  • att du ska känna dig delaktig i samhället och på ett arbete
  • att du ska få större möjlighet att få ett lönearbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.