Samhällsintegrerande verksamhet

Händer i olika färger sträcks upp i luften.

Inom daglig verksamhet finns det möjlighet att få en praktikplats hos ett företag, en förening eller inom en kommunal verksamhet.

Praktikplatsen kan vara på deltid eller heltid, helt utifrån vad du orkar. Om du är intresserad och kan, planerar vi tillsammans med arbetsgivaren för att du ska få en varaktig praktikplats. Det innebär att du behöver klara av att arbeta självständigt och kunna samarbeta med personalen i verksamheten där du har praktik.

Hjälp av arbetskonsulent

I Hörby hjälper arbetskonsulenten till med utformning och uppföljning. Arbetskonsulenten gör också uppföljningar och besök löpande för att se hur du har det.

Målet för samhällsintegrerad daglig verksamhet är:

  • att hitta uppgifter och arbetsplatser som är lämpliga utifrån din förmåga och dina behov
  • att erbjuda meningsfulla sysselsättningar som stärker dig och gör dig mer självständig
  • att du ska känna dig delaktig i samhället och på ett arbete
  • att du ska få större möjlighet att få ett lönearbete.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?