Hjälpmedel, bostadsanpassning för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få god hjälp med olika hjälpmedel för att underlätta din vardag. Hjälpmedlen kan användas både för att kompensera en nedsatt funktion och för att ta tillvara på en funktion så länge det är möjligt.