Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns till för att dina anhöriga eller ditt familjehem ska få hjälp med avlastning.

Avlösarservice finns både som en regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Insatsen gäller både dagar, kvällar och helger.

Avlösarens uppgift är att stötta dig som har en funktionsnedsättning. Insatsen gäller bara dig, inte dina syskon.

Servicen ska främst utföras hemma, och används för att den som vanligtvis hjälper dig ska få en liten paus i vardagen. Du och dina anhöriga kan komma överens om att avlösaren och du åker på utflykt, men grundtanken är att servicen används hemma.

Vem kan få avlösarservice?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS kan ansöka om att få avlösarservice.

Hur får jag avlösarservice?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om avlösarservice hos en LSS-handläggare på kommunen.

Handläggaren utreder om du har rätt till avlösarservice, och i vilket omfattning.

Du får ett skriftligt beslut. Om dina behov ändras så att du behöver mer eller mindre hjälp måste du berätta det för handläggaren. Då prövas ditt beslut om avlösarservice igen.

Om du får avslag på din ansökan och inte får någon avlösarservice kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?