Kontaktperson

En kontaktperson är någon som regelbundet umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. Meningen är att du ska komma iväg på aktiviteter och träffa och lära känna andra människor.

Du kommer överens med din kontaktperson om var och när ni ska träffas, och utgår ifrån vad du behöver och vill göra. Omvårdnad ingår inte i kontaktpersonens arbetsuppgifter.

Vem kan få kontaktperson?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om att få en kontaktperson.

Hur får jag en kontaktperson?

Du eller den som företräder dig ansöker om att du ska få en kontaktperson hos LSS-handläggare på kommunen. Ansökan ska helst göras skriftligt på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt.

Handläggaren utreder om du har rätt att få en kontaktperson. För att kunna göra det behöver handläggaren träffa dig för att prata om vad du behöver för stöd. Du kan också lämna in ett intyg från exempelvis en läkare eller en psykolog. Du får ett skriftligt beslut. Om dina behov ändras så att du behöver mer eller mindre hjälp måste du berätta det för handläggaren. Då prövas ditt beslut om kontaktperson igen.

Om du får avslag på din ansökan och inte får någon kontaktperson kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Vad kostar det att ha en kontaktperson?

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson. Däremot betalar du själv för transporter, biljetter, mat och annat under aktiviteterna.

Insatsen kontaktperson bidrar till delaktighet i samhället

Många personer med funktionsnedsättning har behov av en person som kan bryta social isolering genom mänsklig samvaro. Att ha vänner och vara en del av en gemenskap är viktigt för välbefinnandet och den enskildes hälsa. Syftet med insatsen kontaktperson är just att bryta social isolering och skapa mellanmänskliga relationer.

För många personer med funktionsnedsättning är insatsen avgörande för om man kan leva ett liv i gemenskap med andra och vara delaktig i samhällets gemenskap.

Hur kontakten och träffarna ser ut och fungerar ska utgå från önskemål och behov hos personen som har insatsen. Det är viktigt att kontaktpersonen är lyhörd men också bidrar med idéer och förslag på aktiviteter.

Bli kontaktperson

Insatsen kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor.

En kontaktperson behöver inte ha någon särskild yrkeskompetens och det finns inget lagstöd för att kontaktpersonen ska ha någon särskild yrkesutbildning.

Att vara kontaktperson är ett arvoderat uppdrag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?