Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar som är över 12 år och har ett funktionshinder kan få korttidstillsyn. Det betyder att de kan få tillsyn före och efter skoldagen och på loven.

Vem kan få korttidstillsyn för skolungdomar?

Korttidstillsyn för skolungdomar vänder sig till ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hur går ansökan till?

Du eller ni som är vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn för skolungdomar hos en LSS-handläggare på kommunen. Handläggaren utreder om ditt barn har rätt till korttidstillsyn.

Ni får ett skriftligt beslut. Om din ungdoms behov ändras så att hen behöver mer eller mindre hjälp måste ni berätta det för handläggaren. Då prövas beslutet om korttidstillsyn på nytt.

Om ni får avslag på din ansökan och din ungdom inte får korttidstillsyn kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta LSS-handläggaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.