Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar som är över 12 år och har ett funktionshinder kan få korttidstillsyn. Det betyder att de kan få tillsyn före och efter skoldagen och på loven.

Korttidstillsyn för skolungdomar vänder sig till ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hur går ansökan till?

Du eller ni som är vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn för skolungdomar hos en LSS-handläggare på kommunen. Handläggaren utreder om ditt barn har rätt till korttidstillsyn.

Ni får ett skriftligt beslut. Om din ungdoms behov ändras så att hen behöver mer eller mindre hjälp måste ni berätta det för handläggaren. Då prövas beslutet om korttidstillsyn på nytt.

Om ni får avslag på din ansökan och din ungdom inte får korttidstillsyn kan du göra en överklagan. I beslutet står hur du gör. Om du har frågor kan du kontakta LSS-handläggaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?