Personligt ombud

Om du lider av psykisk ohälsa kan du få ett personligt ombud.

Ombudet kan bland annat hjälpa dig med att underlätta kontakten med sjukvården, kommunen, försäkringskassan och andra myndigheter. Ombudet ska alltid arbeta för att du ska få den hjälp som du har rätt till. Det är du som bestämmer vilka insatser som ska göras, och vilka insatser som ska eftersträvas.

Ombudet kan hjälpa dig med olika ansökningar och överklaganden.

Om det personliga ombudet

Ombudet arbetar fristående och oberoende av andra myndigheter. Målet med insatsen är att du ska få större inflytande över dina vård- och rehabiliteringsinsatser. Det personliga ombudet ska också leda till att myndigheter samordnar sina insatser bättre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?