Boendestöd

Boendestöd finns till för att du som har en psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning ska få stöd i vardagen hemma. Det finns också gruppboenden om du skulle behöva det.

Du som är över 18 år och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ansöka om stödinsatser.

Hur får jag del av stödet?

Du eller den som företräder dig lämnar en ansökan på Myndighetsenhetens mottagning.

Handläggaren gör en bedömning av ditt behov och vilka insatser du behöver. I första hand kontrolleras att det inte finns något annat sätt att tillgodose behovet. Bedömningen görs alltid individuellt.

Boendestöd

För dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och bor i egen lägenhet i Hörby finns boendestöd. Boendestödet anpassas till dig och vad just du har för behov av stöd i vardagen. Det kan handla om stöd för att skapa hälsosamma rutiner, eller för att klara hushållssysslor och måltider. Det kan också handa om hjälp med att skapa och behålla nödvändiga och hälsosamma kontakter, eller att ta sig ur isolering och bli en del av ett sammanhang.

Vi som arbetar i boendestödet är utbildade psykiatrihandledare.

Om du inte längre klarar av att bo i eget hem med stödinsatser

Om du inte längre känner att du klara av att bo i ditt eget hem även om du får stöd av olika slag, finns det möjlighet att ansöka om annat boende. I sådant fall ska du vända dig till Myndighetsenheten på Socialförvaltningen. Stöd finns både inom SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskilt stöd).

Fick du hjälp av informationen på sidan?