Sysselsättning och Arbete

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när man normalt studerar eller arbetar kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Denna insats gäller bara för personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Här ges personen en intressant och en innehållsrik dag. Vi kan erbjuda den enskilde stimulans, struktur och en meningsfull tillvaro. Detta bidrar till den enskildes utveckling och delaktighet i samhället.
 
Arbetet anpassas efter var och ens behov och intressen. Daglig verksamhet består av olika aktiviteter som sinnes-, kropps- och naturupplevelser, hantverksarbete och sociala aktiviteter.
 

Broschyr Daglig verksamhet1.pdfLäs mer i broschyren Daglig verksamhet.

Kontakta oss!
Arbetskonsulent

Annelie Folkesson
Tfn:
 0733-31 80 74

E-post: annelie.folkesson@horby.se

 

Enhetschef

Lena Jönsson

Tfn: 0415-37 81 57

E-post: lena.jonsson@horby.se