Hemsjukvård

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och som gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

 

Vem har rätt till hemsjukvård?

Du som inte själv eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till vårdcentral eller annan mottagning kan ha rätt till denna typ av vård.

 
 
Vården i kommunen ges av 
  • Sjuksköterska/ distriktssköterska
  • Arbetsterapeut
  • Sjukgymnast/fysioterapeut

 

Efter sjukhusvistelse

Du kan också få hjälp vid hemgång efter sjukhusvistelse av teamet Trygg hemgång. Här får du veta mer om Trygg hemgång.

 

Vem kontaktar jag

Om du har frågor om hemsjukvård, vänder du dig till Myndighetsenheten, mottagningen. Kontaktuppgifter till höger

Har du redan hemsjukvård och vill kontakta ansvarig, ring eller skicka e-post till enhetschefen Mats Runsten. Kontaktuppgifter till höger. 

 

 

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn: 0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 
E-post: socialforvaltningen@horby.se

Enhetschef

Mats Runsten
Tfn: 0733-31 02 48

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Anna Jungquist
Tfn: 0415- 37 81 15