Familjefrid- Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld av en partner, familjemedlem eller släkting? Är du eller har du blivit hotad? Riskerar du att bli bortgift? Vågar du inte längre bo kvar i din bostad?

Familjefrid vänder sig till den som på olika sätt utsatts för våld eller kränkningar i nära relation. Alla har rätt att leva utan kränkningar, hot eller våld. Du har rätt att bemötas med respekt.

Vad är våld i nära relation egentligen?
Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:
  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.
 
Du kan få hjälp med:
  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen
Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.
 
Vid akut fara, ring alltid 112! 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Kvinnofridssamordnare

Bahare M Andersson
Tfn: 0415-37 80 60

Kvinnofridslinjen

Tfn: 020 -50 50 50

Hit kan du ringa för att få information och vägledning. Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning.

Vid akut behov av hjälp

Ring 112