Personligt ombud

Om du har psykiskt funktionshinder kan du få ett personligt ombud. Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med? Ombudet kan till exempel hjälpa till med att underlätta kontakten med sjukvården, kommunen, försäkringskassan med flera.
  • Ombudet ska arbeta för att du får den hjälp som du har rätt till.
  • Insatsen sker alltid på ditt uppdrag och det är du som avgör vilka insatser som ska eftersträvas.
  • Ombudet arbetar fristående och oberoende från andra myndigheter.
Insatsen ska bidra till att du får större inflytande över vård- och rehabiliteringsinsatser. Den ska också bidra till att myndigheter samordnar sina insatser bättre.
 

Vad är ett Personligt ombud.pptx.pdfVad är ett Personligt ombud.pptx.pdf

 
Kontakta oss!
Personligt ombud

Ulrika Walter
Tfn: 0415-37 80 46
Mobil: 0733-31 80 76
 
Adress
Lundegården
242 31 Hörby