Äldreboende

Äldreboende eller särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem, till exempel med hjälp av hemtjänst eller dagverksamhet.

Hur skiljer sig ett särskilt boende mot att bo hemma?

Precis som när du bor i en vanlig lägenhet i Hörby så har du ett hyreskontrakt på lägenheten. I anslutning till din lägenhet finns gemensamma lokaler för möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter. Här finns även personal dygnet runt. 

Lägenheterna varierar i storlek men oavsett storlek så ingår alltid säng och madrass. Därefter möbleras lägenheten med egna möbler.

Särskilda boenden finns både som kommunala boenden och som privata boenden där verksamheten bedrivs på uppdrag av socialnämnden.

Särskilda boenden i kommunal regi:

Särskilda boenden i privat regi:

Jämför Hörby kommuns äldreboenden (öppnas i ny flik)

 

Hur ansöker man?

Du själv eller din rättslige företrädare ansöker om särskilt boende hos en handläggare på socialförvaltningens mottagningsenhet. Ansökan ska helst vara skriftlig och på särskild blankett. Din ansökan kan också ställas muntligt till handläggaren.

Innan du kan beviljas ett särskilt boende utreds ditt behov av stöd och hjälp. Vid bedömningen beaktas alltid möjligheterna att tillgodose ditt omsorgs- och vårdbehov i nuvarande boende. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan.

Om du beviljas ett särskilt boende får du ett erbjudande om lägenhet så snart som möjligt. Socialförvaltningen är skyldig att erbjuda en lägenhet inom  tre månader.

Vad kostar det?

Du betalar för hyra och mat. Därutöver tillkommer hemtjänstavgift enligt gällande hemtjänsttaxa.

Avgiften beräknas med hänsyn till din inkomst och kapital. För beräkning av avgiften behöver du lämna uppgifter om din ekonomi till socialförvaltningen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Avgifter inom vård och omsorg

Det kan hända att du blir erbjuden en lägenhet innan du hunnit säga upp eller sälja din nuvarande bostad. Läs mer om hur du kan ansöka om hyresreducering här. [Läs]

Överklaga beslut

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ges i samband med avslaget.


 
​​​
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Avgiftshandläggare

Anne-Marie Jacobsson
Tfn:
0415- 37 81 01
E-post: anne-marie.jacobsson@horby.se