Asbest och eternit

Eternit är asbest blandat med cement och finns ofta i takplattor och husfasader. Förr var eternit ett välanvänt byggmaterial, men i dag vet vi att det är mycket hälsofarligt och det är förbjudet att använda.

Eternit med asbest var ett populärt byggmaterial eftersom det var tåligt för väderlek och olika temperaturer och eftersom det var brandtåligt. På 1970-talet blev det dock förbjudet att tillverka asbest i Sverige, sedan det upptäckts att det var mycket hälsofarligt och cancerframkallande.

Asbest består av små mineralfibrer som frigörs om huset rivs eller om eternitplattorna skadas. Fibrerna sprids sedan i inandningsluften och kan orsaka asbestos och lungcancer. Därför är det mycket viktigt att alltid hantera eternitplattor med asbest med stor försiktighet, så att fibrerna inte virvlar omkring och sprids i luften.

1977 förbjöds tillverkning av asbest i Sverige. Om du märker att en privatperson hanterar asbest på ett vis som är farligt för allmänheten vill vi att du kontaktar oss på kommunen. Om det är ett företag så vänd dig till Arbetsmiljöverket.

Att handskas med asbest

Det är farligt att hantera asbest. Därför har Arbetsmiljöverket tagit fram regler för hur materialet ska hanteras. Bland annat ska eternitskivorna först vattenbegjutas och sedan tas ner så hela som möjligt, och den som arbetar med materialet ska ha skyddsutrustning. Även om reglerna är skrivna för företag bör du som privatperson också följa dem, för att skydda dig själv och din familj.

Ska du som privatperson göra egna ingrepp i bostaden och är osäker på om byggmaterialet innehåller asbest bör du ta ett prov på materialet innan du börjar arbeta. Om du som privatperson väljer att sanera asbest själv måste du försäkra dig om inget asbestdamm sprids under arbetet. Om du ska göra större arbeten rekommenderas att du i stället anlitar ett företag som har tillstånd att arbeta med asbest.

När du renoverar

Tänk på att asbestens fibrer frigörs även om du borrar, sågar, slipar, blästrar eller målarskrapar. Du har ingen skyldighet enligt lag att ta bort byggnadsmaterial som innehåller asbest. Du får till exempel ha kvar och sätta tillbaka eternitplattor med asbest på ditt hus. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att du byter ut asbesthaltiga material om du bygger om eller gör underhåll. Då minskar du risken att utsättas för hälsorisker när du underhåller ditt hus, och minskar risken att trampa igenom spröda eternittak.

Fick du hjälp av informationen på sidan?