Temperatur och drag

De flesta av oss är inomhus en stor del av dygnet och därför är det viktigt att klimatet och luften inomhus är bra. Din hälsa påverkas både av luftens temperatur och fuktighet och av luftdrag.

För att du ska må bra bör du ha en inomhustemperatur på mellan 20 och 23 grader. Det bör inte vara kallare än 18 grader i luften, eller 16 grader på golvet. På sommaren ska temperaturen inomhus inte vara över 26 grader, men du kan ibland få acceptera högre temperaturer. Om du har problem med temperaturen i din lägenhet så ta kontakt med hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Det finns flera saker som påverkar hur du upplever temperaturen, som fönstrens storlek, väggarnas isolering och var bostaden ligger. Om väggen ligger precis bredvid garaget eller ett annat kallt område, kan temperaturen till exempel upplevas som kallare än vad den egentligen är.

Luftdrag

För att vi ska må bra är det viktigt att våra bostäder är väl isolerade. Fönster och dörrar som är dåligt tätade kan orsaka drag. Du kan även uppleva en känsla av drag om väggarna och taket har lägre temperatur än luften.

Det är viktigt att möbler och textilier inte står precis framför elementen. Då kan den varma luften inte cirkulera i bostaden, och det kan kännas kallt och dragigt.

Eftersom människokroppen är varm för alla rörelser i luften bort värmen från kroppen. Därför upplever många av oss drag som jobbigt och obehagligt.

Fuktig luft

Vid hög luftfuktighet frodas kvalster. För att luftfuktigheten ska hålla sig på en bra nivå är det viktigt med en fungerande ventilation. Visserligen kan man vädra för att snabbt få in ny luft, men det ersätter inte välfungerande ventilation.

Torr luft

Om luften känns torr kan det ofta räcka med att sänka temperaturen, eftersom den varma luften kan göra att luften känns torr. Om det är mycket damm i hemmet kan luften också upplevas som torr.

Fick du hjälp av informationen på sidan?