Buller

Ljud som vi uppfattar som störande eller påträngande kallas för buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hörsel, men även lägre bullernivåer kan påverka oss och få oss att känna oss stressade och trötta. Här får du råd om vad du kan göra om du störs av buller.

Bor du i lägenhet och störs av buller så ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Beskriv ljudet, vilka tider på dygnet du hör det och varifrån det verkar komma. Får du inte hjälp av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen så kan du kontakta kommunen. Då ska du använda den här blanketten anmälan om olägenhet.

Grannar som stör

I flerfamiljshus förekommer det ofta ljud från rörledningar, portar som stängs eller steg och röster från grannarna. Det är vanliga ljud som vi i många fall får acceptera. Men om du blir störd av ljud från dina grannar så bör du börja med att prata med dem och uppmärksamma dem på problemet, oavsett om du bor i lägenhet eller villa. Om det inte hjälper kan du vända dig till hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Buller från en annan fastighet

Kommer bullret från en annan fastighet, till exempel en fläkt från huset bredvid, kontakta ägaren till fastighetens styrelsen för bostadsrättsföreningen. Hjälper inte det kan du kontakta kommunen.

Är det en verksamhet utanför bostaden som du blir störd av, till exempel en restaurang, nattklubb, gym eller industri, så ska du kontakta den som driver verksamheten.

Buller från trafiken

Vid stora vägar är buller från trafiken ett vanligt problem. Fastighetsägare måste se till att fönstren har hög kvalitet och underhålla dem, så att bullret kan stängas ute så mycket som möjligt.

Upplever du problem med buller från trafiken kan du vända dig till väghållaren. I tätorten är det kommunen som ansvarar för vägen, och på de stora vägarna och infarterna utanför tätorten är det Trafikverket. På mindre vägar på landsbygden är det ofta vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för vägarna.

Tillfälliga evenemang

Om du bor i tätorten eller tättbebyggt område får du räkna med att då och då höra ljud från tillfälliga evenemang. Handlar det om en långvarig störning eller en störning som ofta återkommer, är det något du får acceptera. Men arrangören är också skyldig att se till att ljudnivån håller sig innanför riktlinjerna.

För hög ljudnivå på nattklubbar eller konserter

Upplever du att det är skadligt hög ljudnivå på nattklubbar eller konserter är det bra om du kontaktar den som driver verksamheten. Om det inte hjälper kan du göra en skriftlig anmälan till kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?