Radon

Radon är en radioaktiv gas som inte syns eller luktar, och som finns naturligt i marken. Men vissa byggnader har för hög radonhalt, till exempel för att de innehåller blå lättbetong.

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten.
När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet.

Blå lättbetong har högre halter än andra byggnadsmaterial, och därför bör du vara extra noga med att göra mätningarna om du bor i ett hus med det materialet.

Radongas i luften tar sig ner i luftvägar och lungor, och kan orsaka lungcancer. Ju längre tid du bor i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att du blir sjuk. Därför är det viktigt att du gör regelbundna mätningar om du vet att ditt hus har haft för höga halter av radon. Att göra mätningarna är ganska enkelt och kostar inte så mycket.

Radon i byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som är gjorda i sten avger radon, men lätt blåbetong avger högre halter än andra material. Blå lättbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Om blå lättbetong användes både i innerväggar, ytterväggar och bjälklagen kan det avge mycket höga halter.

Radon i marken

Radon kommer naturligt från marken. Därför bör du göra en markundersökning om du ska bygga ett nytt hus.

Runt 250 småhus och flerfamiljshus har gjort mätningar av radonhalten i Hörby. Mätningarna visade att 16 procent hade för hög radonhalt, något som oftast berodde på byggnadskonstruktionen.

Det finns bara låg- och normalriskområden i marken i Hörby kommun enligt den översiktliga radonriskkartan. Men det kan vara stora skillnader även på små områden. Därför är det bra att göra mätningar ändå.

Så mäter du radon

I flerbostadshus bör fastighetsägaren mäta radonhalten i alla lägenheter som ligger direkt på marken utan källare under. Minst 20 % av lägenheterna bör undersökas. Fastighetsägaren ska fördela mätningarna jämt över hela huset och göra mätningen även i gavellägenheterna.

Det är ett ackrediterat företag som måste göra mätningen. Du hittar en lista på ackrediterade företag på Swedacs webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?