Luften utomhus

Luften omkring oss har stor inverkan på hur vi mår, både nu och i framtiden. Därför måste alla kommuner kontrollera och informera om luftkvaliteten.

I tätbebyggda områden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som förorenar luften. Mest drabbade blir gator med mycket trafik och med höga byggnader på båda sidorna.

Dålig luft kan göra oss trötta och sjuka, eller skapa allergiska reaktioner. Därför mäter kommunen luften regelbundet och kontrollerar luftkvalitén.

Så mäts Hörbys luftkvalitet

Hörby kommun är med i Skånes Luftvårdsförbund. Där används ett nätverk av mätstationer i olika miljöer för att kontinuerligt kunna göra mätningar av kvävedioxid, partiklar samt bensen. Dessa mätningar kompletteras med modellberäkningar för alla Skånes kommuner för att ge ett geografiskt heltäckande kontroll och kunskap av föroreningarna.

För övriga luftföroreningar kompletteras de fasta mätningarna med indikativa mätningar som utförs var femte år. Varje år sammanställs årsrapporter för samtliga medlemskommuner inom samverkansområdet.

Läs mer

Du kan läsa mer om kontrollen av luftkvalitén i Skåne på Skånes Luftvårdsförbunds hemsida skaneluft.se

Du kan få mer information om luftkvalitén i Skåne på dagensluft.se

Relaterade artiklar

Fick du hjälp av informationen på sidan?