Luften utomhus

Luften omkring oss har stor inverkan på hur vi mår, både nu och i framtiden. Därför måste alla kommuner kontrollera och informera om luftkvaliteten.

I tätbebyggda områden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som förorenar luften. Mest drabbade blir gator med mycket trafik och med höga byggnader på båda sidorna.

Dålig luft kan göra oss trötta och sjuka, eller skapa allergiska reaktioner. Därför mäter kommunen luften regelbundet och kontrollerar luftkvaliteten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?