Att elda med ved

När du eldar med ved får du värme av förnyelsebar energi. Det är ett klimatsmart alternativ, om det görs på rätt sätt. Eld ger dessutom en stämning och en värme som många tycker om. Men om du eldar fel kan det orsaka föroreningar som är farliga för hälsa och miljö. Dessutom blir eldningen dyrare.

Du som eldar med ved eller andra träbränslen måste se till att utsläppen blir så få som möjligt. Om du eldar på fel sätt kan du förstöra luften för ett helt område. Människor kan få problem med andningen, och många av ämnena som följer med röken är med stor sannolikhet cancerframkallande.

Hörby kommun har tagit fram råd och riktlinjer för dig som eldar med träbränsle.

Eldningsteknik

Att elda på fel sätt eller med en kamin som inte fungerar som den ska, kan göra eldningen ineffektiv. Dessutom kan luften bli förorenad, inte bara för dig utan också för alla andra som bor i ditt område.

  • Torka veden: För att veden ska kunna eldas med låga utsläpp och hög verkningsgrad är det viktigt att veden är torr. Det finns nästan dubbelt så mycket energi i torr ved än i färsk. Därför bör veden ligga på tork åtminstone en sommarsäsong innan den används, och gärna två.
  • Använd finhuggen ved: Det är viktigt att veden snabbt kommer upp i hög temperatur. Därför bör du använda finhuggen ved som har torkats inomhus de senaste månaderna.
  • Ha bra lufttillförsel: Se till att det finns tillräckligt med syre och en tillräckligt hög temperatur för att elden ska kunna ta sig, och försök undvika eld som ligger och pyr i veden. Ha tillufts- och rökgasspjällen öppna när du eldar.
  • Använd alltid rätt bränsle: Lägg aldrig annat i kaminen än det bränsle den är avsedd för. Det är inte tillåtet att lägga spånskivor, plast, gummi, mjölkförpackningar, målat eller impregnerat virke, papper eller köksavfall i kaminen. Det kan ge upphov till giftig gas som kan skada dig och andra.

Titta på röken

På röken kan du se om du eldar på rätt sätt.

  • Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder.
  • Svart rök tyder på att förbränningen inte sker som den ska.
  • Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.
  • Om det ryker vitt eller mörkt direkt ut skorstensmynningen är temperaturen förmodligen för låg.
  • Röken ska inte synas förrän den har nått ett par meter från skorstenstoppen, då den kondenseras som vit vattenånga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?