Tomgångskörning

Tänk på att du bara får ha ett stillastående motorfordon igång utomhus max en minut. Tomgångskörning ger höga utsläpp, så tänk på miljön och människors hälsa och ha inte igång motorn i onödan.

När du kör en kall motor på tomgång avger den mycket avgaser i form av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Ämnena skadar både miljön och vår hälsa, och därför är det inte tillåtet att köra på tomgång mer än en minut.

Du kan ha motorn igång längre om det blir trafikkö så att du blir tvungen att stanna. Samma sak gäller om du motorn behöver vara igång för till exempel ett arbetsfordon. Men tänk på att du aldrig får ha motorn på tomgång bara för att värma upp bilkupén.

Fick du hjälp av informationen på sidan?