Tomgångskörning

Tänk på att du bara får ha ett stillastående motorfordon igång utomhus max en minut. Tomgångskörning ger höga utsläpp, så tänk på miljön och människors hälsa och ha inte igång motorn i onödan.

När du kör en kall motor på tomgång avger den mycket avgaser i form av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Ämnena skadar både miljön och vår hälsa, och därför är det inte tillåtet att köra på tomgång mer än en minut.

Du kan ha motorn igång längre om det blir trafikkö så att du blir tvungen att stanna. Samma sak gäller om du motorn behöver vara igång för till exempel ett arbetsfordon. Men tänk på att du aldrig får ha motorn på tomgång bara för att värma upp bilkupén.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.