Om du störs av andras eldning

Om du störs av din grannes vedeldande bör du först prata med din granne och uppmärksamma personen på problemet. Om det inte hjälper kan du vända dig till kommunen.

I anmälan bör du skriva

  • varifrån störningen kommer
  • på vilken plats du drabbas
  • dina kontakter med eldaren
  • typ av störning (rök, lukt, sot)
  • under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå.

Skriv gärna ner vilka dagar du störs i en dagbok under några veckor.

När vi har tagit emot din anmälan börjar vi med att kontakta eldaren som får ge sin syn på saken. Om vi kan konstatera att störningarna inte är tillfälliga eller måttliga kan vi ställa krav på åtgärder. Om klagomålet är befogat får eldaren också betala en avgift för tiden som handläggaren har lagt på ärendet.

Tänk på att din anmälan blir en allmän handling när du lämnar in den till kommunen. Det innebär att både privatpersoner och journalister kan begära ut den. Om du vill vara anonym bör du tänka på att det blir svårt för kommunen att handlägga ärendet.

Du kan använda blanketten på Självservice

Fick du hjälp av informationen på sidan?