Rönne å och Ringsjön – en förstudie

Ringsjön

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism.

Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas.

Det här handlar projektet om

Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie, kommer att pågå fram till mars 2022 och resultera i en förstudie som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området.

Kunskap och idéer till framtida utveckling

Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjön. Syfte är att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området. Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och både undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas samt hur nya verksamheter skulle kunna etableras.

Karta över sträckning Rönne Å

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Leader och EU-logotyper

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Första steget var webbinarieserien om fiske-och naturturism som syftade till att erbjuda kunskap och inspiration och ge en ingång till fler workshops som planeras äga rum senare under projekttiden.

Det går bra att se webbinarierna i efterhand. Skriv ett mejl till naturturism@engelholm.se och berätta vilket webbinarie du är intresserad av så skickar vi inspelningen till dig.

  • ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism” – Robert Petterson, Etour
  • ”Reflektioner från en fisketurismentreprenör.” – Per Jobs, FishYourDream
  • ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala” – Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjön?

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framförallt atlantlax, ål och öring.

Idag finns även tre kraftverk i Klippan, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å.

Läs hela rapporten från förstudien.

Fick du hjälp av informationen på sidan?