Begravning

Alla människor har rätt till en gravplats, gravsättning, kremering och vissa transporter, och lokal för en begravningsceremoni. Ceremonin kan vara både borgerlig och religiös.

I Sverige är det Svenska kyrkan som har ansvar för att alla i Sverige får en begravningsplats. Det ansvaret innefattar alla svenskar, även de som inte är med i Svenska kyrkan. Därför betalar du en begravningsavgift via skattsedeln.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning skiljer sig från en religiös i att det inte finns några religiösa inslag med i ceremonin. Den som leder ceremonin kallas begravningsförrättare eller officiant. Begravningsförrättare finns på många begravningsbyråer och på kommunen. Ni kommer själva överens med kommunens begravningsförrättare om kostnaden. Begravningsförrättaren kan också vara en anhörig eller vän till personen som gått bort.

Ceremonin kan utformas helt efter den avlidnes och de anhörigas önskemål. Ni kan vara i kyrkans kapell även om ni ska ha en borgerlig begravning. Kontakta Svenska kyrkan för mer information.

Särskilda begravningsplatser

Enligt begravningslagen har de som tillhör andra trosinriktningar än kristendomen rätt till särskilda gravplatser anpassade efter deras religiösa sed.  Församlingarna i Hörby, Höör och Ringsjö samarbetar för att gemensamt tillgodose behovet av särskilda begravningsplatser.

Begravning inom trossamfund

Om begravningen ska ordnas genom ett trossamfund är det prästen, imamen, rabbinen eller motsvarande som är begravningsförrättare. Ta kontakt med ditt trossamfund för att få stöd och mer information.

Bidrag för begravningen

Om den som avlidit ägde väldigt lite och det inte finns pengar för att betala begravningen kan kommunen stå för kostnaden. För att få det bidraget måste du som är efterlevande söka ekonomiskt bistånd på kommunens socialkontor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.