Begravning

Alla människor har rätt till en gravplats, gravsättning, kremering och vissa transporter, och lokal för en begravningsceremoni. Ceremonin kan vara både borgerlig och religiös.

I Sverige är det Svenska kyrkan som har ansvar för att alla i Sverige får en begravningsplats. Det ansvaret innefattar alla svenskar, även de som inte är med i Svenska kyrkan. Därför betalar du en begravningsavgift via skattsedeln.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning skiljer sig från en religiös i att det inte finns några religiösa inslag med i ceremonin. Den som leder ceremonin kallas begravningsförrättare eller officiant. Begravningsförrättare finns på många begravningsbyråer och på kommunen. Ni kommer själva överens med kommunens begravningsförrättare om kostnaden. Begravningsförrättaren kan också vara en anhörig eller vän till personen som gått bort.

Ceremonin kan utformas helt efter den avlidnes och de anhörigas önskemål. Ni kan vara i kyrkans kapell även om ni ska ha en borgerlig begravning. Kontakta Svenska kyrkan för mer information.

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i begravningslagen och i begravningsförordningen.

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.

Begravningsombudet kan kontaktas om du som icke medlem i Svenska kyrkan anser att dina intressen, i frågor som berör begravningsverksamheten, inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Begravningsombud i Hörby kommun

Anders Larsson, anders.tretom@gmail.com

Telefon: 0733012822

Särskilda begravningsplatser

Enligt begravningslagen har de som tillhör andra trosinriktningar än kristendomen rätt till särskilda gravplatser anpassade efter deras religiösa sed.  Församlingarna i Hörby, Höör och Ringsjö samarbetar för att gemensamt tillgodose behovet av särskilda begravningsplatser.

Begravning inom trossamfund

Om begravningen ska ordnas genom ett trossamfund är det prästen, imamen, rabbinen eller motsvarande som är begravningsförrättare. Ta kontakt med ditt trossamfund för att få stöd och mer information.

Bidrag för begravningen

Om den som avlidit ägde väldigt lite och det inte finns pengar för att betala begravningen kan kommunen stå för kostnaden. För att få det bidraget måste du som är efterlevande söka ekonomiskt bistånd på kommunens socialkontor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?