Bouppteckning

När en person avlider ska hens tillgångar och skulder sammanställas. Det kallas bouppteckning.

Bouppteckningen görs alltid skriftligt och visar vem som har tillåtelse att sköta dödsboets affärer. Banken brukar till exempel kräva bouppteckning för att ni ska få göra uttag från dödsboets konton.

Antingen kan ni som är dödsbodelägare själva göra bouppteckningen, eller låta en jurist eller begravningsbyrån göra den.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket. Tänk på att den ska vara inne senast tre månader efter dödsfallet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?