Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för dig som har svårt att klara din vardag på egen hand. Stödet utgår från vad du behöver för att känna dig trygg med att bo kvar hemma.

För att få hemtjänst måste du göra en ansökan:

Ansök om hemtjänst

Vad händer när jag har ansökt?

När du har gjort din ansökan kontaktar en biståndshandläggare dig eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, exempelvis från hälso- och sjukvården eller annan instans.

Skriftligt beslut

Därefter prövas din ansökan mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansökt om. Du får sedan ett skriftligt beslut om din ansökan beviljas eller avslås. Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga. Du kan få hjälp att överklaga av din handläggare.

Delaktig i planeringen

Om du får bifall på din ansökan skickas en beställning till chefen för personalgruppen som ska utföra din hjälp. I beställningen finns informationen om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när hjälpen ska starta. Ni planerar hjälpen tillsammans och skriver en så kallad genomförandeplan. Här ska du få möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på hemtjänsten? Tala i första hand med personal eller ansvarig för verksamheten. För ytterligare synpunkter är du välkommen att fylla i formuläret via länken nedan.

Lämna synpunkter

Fick du hjälp av informationen på sidan?