Hjälp i hemmet för äldre och seniorer

Vårt mål är att du ska kunna bo hemma i den miljön där du är van. Därför kan du få stöd och hjälp med sysslor som du inte kan göra själv.

Du kan till exempel få hjälp med städning, tvättning, handling och personlig omsorg.

Du kan också ansöka om att få ett trygghetslarm så att du snabbt kan få hjälp vid akuta situationer.

Kommunen bedömer ditt behov av hjälp och stöd utifrån socialtjänstlagen. Du gör en ansökan hos en biståndshandläggare för att få en bedömning av hur mycket hjälp just du behöver.

Här hittar du blanketten för att ansöka om hemtjänst eller trygghetslarm: Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?