Efter sjukhusvistelsen – Trygg hemgång

När du har varit inlagd på sjukhuset och är i behov av hjälp i samband med att du ska återvända hem, hålls ett planeringsmöte tillsammans med kommunens Trygg hemgångs-team.

Mötet sker hemma hos dig när du kommer hem och om du önskar får gärna anhöriga delta. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt socialsekreterare.

Under mötet utgår vi från din situation just nu och diskuterar vilket behov av hjälp och stöd du har för att klara dig i hemmet. Huvudfokus är att möjliggöra rehabilitering och skapa trygghet i hemmet.
Trygg hemgång ger hjälp och stöd i upp till tre veckor från det att du kommer hem från sjukhuset. En gemensam uppföljning av ditt hjälp-, stöd och rehabiliteringsbehov görs tillsammans med dig några dagar innan biståndet går ut, för att se om vidare stöd behövs av ordinarie hemtjänstgrupp.

Undersköterskorna i Trygg hemgång arbetar alla dagar mellan kl. 7-22. Legitimerad personal arbetar vardagar 7-16.30.

Fick du hjälp av informationen på sidan?