Avancerad sjukvård i hemmet

Om du är svårt sjuk men inte vill bli vårdad på sjukhus, finns Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Det är Region Skåne som ansvarar för ASIH.

Du kan få ASIH om du har fått en obotlig sjukdom och får vård i livets slutskede. Du kan också få ASIH efter en operation eller om du har en kronisk sjukdom och har blivit tillfälligt sämre. Med ASIH kan du få samma avancerade sjukvård som på sjukhus fast hemma, bland annat dropp, syrgas, intravenös antibiotika eller blodtransfusioner. Ett team sätts ihop för att ta hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Med ASIH kan du få täta besök, men om du behöver vård dygnet runt måste du vårdas på sjukhus. Det är din läkare som avgör om du kan få ASIH.

Punktinsatser

Du kan få vissa vårdinsatser gjorda i hemmet under en begränsad tid. Det kallas för punktinsatser. ASIH ansvarar då bara för punktinsatsen och din vårdgivare har hand om din övriga vård. Den vanligaste insatsen är antibiotikabehandling och blodtransfusion.

Vård i livets slutskede

Om du har en obotlig sjukdom och står inför livets slut kan du få palliativ vård hemma genom ASIH. Du kan läsa mer om palliativ vård här: Palliativ vård.

Här kan du läsa mer om ASIH, punktinsatser och den palliativa vården i Lund: Vårdguiden 1177

Fick du hjälp av informationen på sidan?