Hemsjukvård

Hemsjukvård vänder sig till dig som inte själv kan ta dig till vårdcentralen, och inte heller kan få hjälp av någon annan att ta dig dit. Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Inom hemsjukvården kan du få vård av:

  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast/fysioterapeut

Efter sjukhusvistelse

Om du har behov av hjälp av legitimerad personal efter sjukvårdsvistelsen, kan du få det antingen av hemsjukvården  eller av teamet Trygg hemgång. Läs mer om Trygg hemgång här.

Tandvård

Om du har svårt att ta dig till tandläkaren kan Oral Care utföra en munvårdsbedömning. Om de bedömer att du har behov av hjälp, erbjuder de  hembesök.

Vem kontaktar jag?

Om du har hemsjukvård och vill ställa frågor om detta, kan du vända dig till den legitimerade personalen direkt  eller enhetschefen ansvarig för ditt område. Se kontaktuppgifter till höger.  Om du däremot vill ansöka om hemsjukvård vänder du dig till din hälsovårdsenhet, eftersom läkaren måste skriva remiss till hemsjukvården som därefter fattar beslut om du får hemsjukvård eller inte. En grundregel är att om du kan ta dig till din hälsovårdsenhet, med eller utan hjälp, utan att det påverkar din hälsa på ett omfattande sätt, är du inte berättigad till hemsjukvård.

Vård i livets slutskede

Om du har en obotlig sjukdom och står inför livets slut kan du förutom hemsjukvård få palliativ vård hemma genom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Vården sker i Region Skånes regi och ligger inte under kommunens ansvar. Det är din läkare som avgör om du kan få ASIH.

Här kan du läsa mer om palliativ vård

Här kan du läsa mer om ASIH

Fick du hjälp av informationen på sidan?