Palliativ vård

Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. Det är Region Skåne som har hand om den palliativa vården.

Inom den palliativa vården finns en speciell vårdfilosofi, och de som arbetar med palliativ vård har särskilda kunskaper om hur man hjälper människor med obotliga och livshotande sjukdomar. Vården finns till för att du som är svårt sjuk ska få bättre livskvalitet. Meningen är både att lindra smärta och andra symptom, och att du och dina närstående ska kunna få psykologiskt, socialt och andligt eller existentiellt stöd.

Du som bor i Hörby kan få palliativ vård hemma med ASIH (se nedan) och hemtjänst, eller på våra särskilda boenden. Du kan också få vård på en av palliativvårdavdelningarna vid Sankt Larsparken i Lund. Här bor du i en varm och ombonad miljö. Din familj och dina nära är välkomna att vara hos dig på avdelningen när de vill, det finns inga särskilda besökstider.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Du kan också få vård hemma, om det är medicinskt möjligt och säkert. Det kallas för Avancerad sjukvård i hemmet. Du kan läsa mer om det här: ASIH

Här kan du läsa mer om palliativ vård i Lund, ASIH och punktinsatser: Vårdguiden 1177

Fick du hjälp av informationen på sidan?