Kognitiv svikt

En person som drabbats av kognitiv svikt får olika svårt att komma ihåg saker, tänka och tolka sin omgivning. Risken att drabbas ökar vid hög ålder. Om du misstänker att du eller någon närstående har kognitivt svikt är det viktigt att göra en utredning.

Kognitiv svikt (tidigare kallat demens) är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktioner. Om det finns misstanke om demens är det viktigt att göra en demensutredning, eftersom det också kan vara en sjukdom som går att behandla.

Svaga symptom i början

Lindrig kognitiv svikt kan ta sig uttryck i att du får svårt att minnas saker. Du kan också få svårt att känna igen saker, människor eller miljöer. I början av sjukdomen kan symptomen vara svåra att skilja från det vanliga åldrandet, och de kanske bara märks när du är stressad.

Kontakta vården om du vill ha råd, stöd eller vägledning. Det finns mycket stöd att få.

Boenden

Det finns två boenden i Hörby kommun för dig som har en demenssjukdom. Källhaga i Hörby är ett särskilt boende för dig som har en diagnos inom kognitiv svikt. Hagadal som ligger i Osbyholm har också lägenheter för dig med kognitiv svikt.

Läs mer om boendena här:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.