Demens

En person som drabbats av kognitiv svikt får olika svårt att komma ihåg saker, tänka och tolka sin omgivning. Risken att drabbas ökar vid hög ålder. Om du misstänker att du eller någon närstående har kognitivt svikt är det viktigt att göra en utredning.

Demens, även kallat kognitiv svikt, är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktioner. Om det finns misstanke om demens är det viktigt att göra en demensutredning, eftersom det också kan vara en sjukdom som går att behandla.

Svaga symptom i början

Lindrig demens kan ta sig uttryck i att du får svårt att minnas saker. Du kan också få svårt att känna igen saker, människor eller miljöer. I början av sjukdomen kan symptomen vara svåra att skilja från det vanliga åldrandet, och de kanske bara märks när du är stressad.

Kontakta vården om du vill ha råd, stöd eller vägledning. Det finns mycket stöd att få.

Boenden

Det finns två boenden i Hörby kommun för dig som har en demenssjukdom. Källhaga i Hörby är ett särskilt boende för dig som har en diagnos inom demens. Hagadal som ligger i Osbyholm har också lägenheter för dig med demens.

Läs mer om boendena här:

Fick du hjälp av informationen på sidan?